Захирлын мэндчилгээ

Алсын хараа

Бид эмчилгээ үйлчилгээгээр бүс нутагтаа тэргүүлч Жишиг эмнэлэг байна.

Эрхэм зорилго

Бид үйлчилгээний стандартыг хэрэгжүүлсэн
Бид үргэлж хөгжин дэвшихийг эрмэлзсэн
Бид үүрэг хариуцлагаа эрхэмлэсэн
Бид үлэмжийн бүтээлч хамт олон байна.

Үнэт зүйлс

Хүндэтгэх эрхэм үйлчлүүлэгчид
Хөдөлмөр бүтээлтэй ажилтнууд
Хүнлэг эвсэг харилцаа
Хөтлөн чиглүүлэх эмчилгээ үйлчилгээ
Хөгжин дэвших инноваци шийдэл